close
تبلیغات در اینترنت

اللهم عجل الولیک الفرج 

زندگینامه سردار شهید سیّد محمّد سعید جعفری
رهسپاریم با ولایت تا شهادت |      صفحه اصلی تماس با ما عناوین مطالب پروفایل خورشید شیعه آیت الله سیستانی
جستجو کنید.
جدیدترین مطالب
حمایت می کنیم
امکانات وب
محل قرار گرفتن کد های وب

دوران کودکی و نوجوانی           
شهيدسيد محمد سعيد جعفری کرمانشاهی در۱۲ بهمن ۱۳۳۱ در قصرشيرين و درايام تصدی پدرش برگمرک خسروی به دنيا آمد. سلسله ايشان از سادات قديمی و اصيل
کرمانشاه بود و با چهل واسطه به امام حسن ابن علی ابن ابيطالب (ع) می پيوست. حفظ و قرائت قرآن کريم و آموزش احکام شرعی را از ايام دبستان در نزد مربی قرآن مرحوم ميرزا علی اصغر بهمانی آغاز نمود. هوشمندی سعيد از ايام کودکی منجر به اشتغال همزمان او در دروس کلاسيک تا اخذ ديپلم رياضی و پذيرش دوره کارشناسی و آموزش های دينی و مذهبی تا بدانجا گرديد که از 16 سالگی رسما در مساجد و جلسات دينی به سخنرانی می پردازد.

 تحصیلات حوزوی شهید
از نوجوانی آموزش
دروس حوزوی را در نزد روحانيت کرمانشاه آغاز می نمايد و از محضر اساتيدی چون شهيد محراب آيت ا... عطاءا... اشرفی و شهيد آيت ا... بهاءالدين کنگاوری(محمدی عراقی) و آيت ا... مجتبی حاج آخوند و نيز آخوند ملاعلی معصومی همدانی و استاد علی حجتی کرمانی تا آغاز دروس خارج استفاده علمی می نمايد. پشتکار، استعداد، نفوذ کلام و اطمينان به نفس او از او شخصيتی اثرگذار بر مردم می سازد. سعيد خوش سيما و خوش سيره است.

 

لبخندش قفل دلها را می گشايد و در متن مردم نفوذ فوق العاده می يابد. حتی در ميان اهل سنت و نيزشيعيان اهل حق نيز صاحب وجاهت است. همزمان او به مبارزه و مناظره با مروجين مکاتب انحرافی ، موسيونرهای مسيحی و مبلغان بهايی و گروه وحدت نوين جهانی که رهبری آن در کرمانشاه مستقر بود می پردازد.

 فعالیت ها        
شايد نخستين
فعاليت سياسی او به پخش اعلاميه های امام در خرداد ۴۲ و زمـان کودکی بـرمی گردد. شهيــد سپهبد علی صياد شيرازی در سال۱۳۵۰با ايشان آشنا می گردند و اين آشنايی را نقطه عطفی در تغيير مسير زندگی خويش دانسته می گويد: آشنايی من با سعيد آغاز آشنايی من با مربيان دينی بود سعيد برای من همچون پلی بودبه جهان معرفت و معنويت.

 

شهيد صياد از موضع علنی ايشان در مخالفت با رژيم ازهمان زمان اظهار تعجب می نمايد. (کتاب در کمين گل سرخ اثر محسن مومنی و مصاحبه شهيد صياد با مرکز اسناد انقلاب اسلامی ) سعيد جعفری همه جا در سخنرانی های خود از مبارزه و قيام سخن می گويد و از سال ۱۳۵۲ مورد گزارش هفتگی ساواک قرار می گيرد. (اسنادساواک) از سال ۱۳۵۳ فعاليت های خود را به منطقه غرب گسترش می دهد و سخنرانی های متعدد در استان های ايلام، کردستان، همدان و تهران برگزار می نمايد. در همين سال ازدواج می نمايد و در سال ۱۳۵۴ صاحب فرزند می گردد و نام آن را صالح می نهد. فعاليت های سياسی و فرهنگی شهيد همچنان ادامه می يابد و منجر به تربيت شاگردان فراوانی میگردد که تا پايان عمر به شهيد دلبستگی مي يابند.تاسیس شورای یاوری تهیدستان           
ايشان با همکاری علمای ذی نفوذ، بازاريان و ثروتمندان خير کرمانشاه مجموعه ای را برای کمک رسانی به فقرا و مستمندان
راه اندازی می نمايند که بعدها آن }شورای ياوری تهيدستان {می خوانند. در سال ۱۳۵۶ فاز نظامی فعاليت های خويش را آغاز نموده ۷ گروه مخفی برای فعاليت های تهاجمی و آموزش استفاده از تسليحات نظامی تشکيل می دهد .ارتباط وسيع ايشان با روحانيت و نقش محوری او به عنوان حلقه رابط ميان علمای منطقه منجر به تشکيل جامعه روحانيت کرمانشاه در سال ۵۶ و جامعه روحانيتغرب کشور و نيز مجمع روحانيون تبعيدی در سال ۵۷و صدور ده ها اعلاميه ضد رژيم با پيگيری ايشان می گردد.


           
دستگیری شهید به وسیله ساواک        
در همين مسير شبکه وسيعی را در غرب کشور به منظور تهيهطبع و انتشار اعلاميه های ضد شاه با نظارت و همراهی آيت ا... سيد مرتضی نجومی مهيانموده با اوج گيری خيزش ملت نقش اساسی در سازماندهی مراسم و تظاهرات و جلوگيری ازانحراف حرکت و شعارها در منطقه ايفا می نمايند. شبکه ۷ گانه تهاجمی نيز اکثر مراکزفساد و مشروب فروشی ها را در منطقه به تعطيلی می کشاند و رشد انقلاب در منطقه غرب سيری شگرف می يابد. از اين زمان استاد شهيد تحت تعقيب ساواک قرار می گيرد.

 

در جريان فتنه سالار جاف و تعرض چماقداران او به مردم که با سکوت و حمايت ضمنی شهربانی درشهرهای مختلف غرب کشور توام است شهيد جعفری به تدارک تحصن بزرگی از علما و بزرگان منطقه در کرمانشاه می پردازد که در اين زمان دستگير و زندانی اما تحصن با موفقيت وبرآمدن خواسته های متحصنين برگزار می گردد.در زندان پيشنهادبورس تحصيلی خارج از کشور را نمی پذيرد و به جهت فعاليت مذهبی در دوران زندان تحت شکنجه قرار گرفته دست به اعتصاب غذا می زند. اما با آزادی زندانيان سياسیاستاد شهيد نيز آزاد می گردند.

      
           
تاسیس پاسداران انقلاب در دی ماه 1357          
به محض آزادی با متشکل کردن شاگردان و جوانان مرتبط
کميته حفاظت شهری کرمانشاه را در اول آذر ماه ۵۷ راه اندازی نموده شهر را به ۱۴منطقه حفاظتی تقسيم می نمايد. راديو مسکو سقوط انتظامی کرمانشاه و تشکيل نخستين کميته حفاظت شهری به وسيله جوانان شهر را گزارش می نمايد. به جهت عدم امکان آموزش مسلحانه و استفاده آشکار سلاح در ساعات حکومت نظامی شهيد جعفری پايگاه مخفی ای را در نيمه دوم آذر ماه در ارتفاعات برفگير {خورين} حد فاصل کرمانشاه کامياران راه اندازی نموده نخستين آموزش متمرکز نظامی نيروهای انقلاب و هسته اوليه مجموعه ای که بعدها آن را {سپاه پاسداران} ناميده اند شکل می گيرد.

 

در دي ماه نيز پايگاه ديگری را در {چغانرگس} حد فاصل کرمانشاه و ماهيدشت ايجاد و گروه ديگری در آن مشغول آموزش می گردند. نقش سرگرد عليداد همتی به عنوان مسئول آموزش نيروها در اين ميان مورد توجه است. تعدادی از نيروهای آموزش ديده اين دو مجموعه در نيمه دوم ديماه ۵۷ به منظور کمک به حفاظت جان امام (ره) به تهران اعزام می گردند. همراهی اين گروه با ساير مرتبطين حلقه کرمانشاه در تهران نهايتاً منجر به تشکيل کميته مسجد قبا زير نظر آيتا... شهيد دکتر مفتح می گردد.

 

با پيروزی انقلاب اسلامی شهيد جعفری اردوگاه پيش آهنگی خضر زنده را به پادگان آموزش نظامی تبديل کرده نيروهای پادگان های خورين و چغانرگس را در آنجا مستقر و با عنوان {پاسداران انقلاب اسلامی} شروع به فعاليت می نمايند. اين پادگان همينک با نام پادگان شهيد منتظری بزرگترين پادگان آموزشی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشور است.

 


فعالیت های بعد از انقلاب         
در ابتدای
پيروزی با همکاری و قضاوت آيات عبدالجليل جليلی، شهيد بهاءالدين کنگاوری (محمدی عراقی) و عبدالخالق عبدالهی دادگاهی اسلامی برای اجرای حدود و اعمال تعزيرات شرعی تشکيل می دهند که هسته اوليه دادگاه انقلاب کرمانشاه می گردد.        


 
دیدار شهید با امام راحل رحمت الله علیه           
در اوايل
اسفند ماه ۵۷ شهيد جعفری به خدمت امام راحل (ره) رسيده گزارشی از نيروهای آموزش ديده در پادگان های خورين و چغانرگس و خضرزنده ارائه و امعان نظر امام (ره) برای تجهيز تسليحاتی اين نيروها و راه اندازی يک نيروی نظامی مستقل و توجه بيشتر مسئولان به مسائل کردستان را تقاضا می نمايند که منجر به ارجاع ايشان به آيت ا... حسن لاهوتی و شهيد سپهبد ولی ا... قرنی از سوی امام (ره) می گردد.          انجام اولین عملیات نظامی بعد از انقلاب به فرماندهی شهید جعفری     
آيت ا... لاهوتی
در اسفند ماه ۵۷ برای ديدار از پادگان خضر زنده و اقدامات به عمل آمده به کرمانشاه سفرمی نمايند و با تشديد درگيری ها در کردستان و سقوط منطقه شهری سنندج و محاصرهپادگان آن به وسيله گروهک ها تسليحات گسترده اين پادگان در شرف تصرف گروهک های معاند با نظام قرار گيرد.

 

شهيد سپهبد قرنی با ارائه اختيارات تام به شهيد سعيد جعفری در نيروهای نظامی منطقه غرب ورود نيروهای آموزش ديده ايشان را به عرصه دفاع طلب می نمايند. شهيد جعفری با استقرار در هوانيروز کرمانشاه و هماهنگی عمليات هوايی از پايگاه نوژه عمليات سنندج را آغاز نموده با خاموش کردن آتش نيروهای مهاجم به پادگان و هلی برد نيروهای آموزش ديده پادگان خضر زنده به درون پادگان تحت محاصره سنندج نخستين عمليات نظامی انقلاب اسلامی را در ۲۸ اسفند ماه ۱۳۵۷ با موفقيت کامل رهبری می نمايد.     

       

در اين عمليات پر خطر نظامی با به شهادت رسيدن نخستين
شهيدان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهيد امير شاهرضايی و برادران امير و حسين اشک تلخ پادگان سنندج و تسليحات آن از سقوط حتمی نجاتمی يابد و شهر سنندج از تصرف گروهک ها خارج می گردد.
در فروردين ۵۸ پس از آزادی و
تامين سنندج شهيد جعفری نيروهای مبارز سنندج را همراه با گروه ميثم به سمت مهاباد گسيل می دارند تا به صورت مردمی در شهر وارد و در پايگاه هايی مستقر گرديده متصرفين شهر و پادگان مهاباد را به عقب برانند. اين نيروها به مدت چند ماه تا رسيدن به هدف مورد نظر در مهاباد مستقر و در دو گروه فرهنگی و نظامی مشغول به فعاليت می گردند. پراکندگی نيروهای ضد انقلاب و عناصر وابسته به پاليزبان و... در شهرستان های (کرند وگهواره) نيز در آن زمان منجر به عدم امنيت در منطقه می گردد. ارتباط نزديک شهيد جعفری با بزرگان قومی آن مناطق و طرح واگذاری تامين منطقه به ايشان اغتشاشات دراز مدت را بدون درگيری و مداخله نظامی خاتمه می دهد.     

در اوايل مرداد ۵۸ با سقوط  پايگاه
سپاه در مريوان به دست گروهک ها و قتل عام خانواده پاسداران منطقه شهيد سعيد جعفری با تقويت سران محلی مدافع انقلاب و ايجاد حرکت از روستا به شهر اين نيروها (طرح و مديريت يکی از نزديکان شهيد) منجر به محاصره شهر و قطع ارتباط گروهک ها با نيروهای خارج گرديده باورود شهيد دکتر مصطفی چمرانبه منطقه به نمايندگی از دولت و مذاکره ايشان با شهيد جعفری با سران گروهک ها نيروهای متهاجم مريوان را به سمت پاوه ترک می نمايند. حضور اين نيروهای غير متعهد در پاوه و بروز برخی رفتارهای زننده آنها مردم مسلمان پاوه را به واکنش وا داشته منجر به تحصن اعتراض آميز مردم در فرمانداری شهر می گردد. متقابلا هواداران گروهک ها نيز تحصنی را به منظور اعمال فشار بر دولت در قوری قلعه ترتيب می دهند.

 ماجرای محاصره نیروهای تحت امر شهید چمران و نقش بسزای شهید جعفری در یاری رساندن به شهید چمران و حکم تاریخی امام راحل در شکستن حصر پاوه           
در
آن فضای متشنج شهيد جعفری در اقدامی شجاعانه با همراهی آيات اشرفی، کاظمی و خرمشاهی در جمع مردم متحصن در فرمانداری پاوه حضور می يابند و با سخنرانی و اعلام حمايت از متحصنين شخصا خطر مذاکره با سران گروهک ها را در قوری قلعه به جان می خرد و سعی در ختم غائله نموده موضع مردم پاوه را تثبيت می نمايند. پيروزي مذاكرات به نفع مردم پاوه و ورود شهيد چمران به اين شهر منجر به خشم معاندان و محاصره و حمله مسلحانه آن ها به پاوه گرديد.

 

شهيد جعفري در دو مرحله تسليحات و نيروهاي جان بركفي را به فرماندهي شهيد آيت شعباني و آقاي عبدالعلي بوچانپور به درون حلقه محاصره پاوه اعزام و پي گيري وسيعي را با همراهي آيت ا... مجتبي حاج آخوند جهت صدور فرمان امام (ره) خطاب به ارتش براي نجات پاوه ايفا مي نمايد.     تشکیل گروه سلمان     
در شهريور ۵۸ شهيد جعفري با اعزام نيروهاي سپاه به روانسر دشمنان انقلاب را بدون درگيري به عقب نشيني از آن شهر وادار نموده در ديماه ۵۸ با تشكيل گروه سلمان و تدوين طرح يك عمليات چريكي پيچيده به فرماندهي شهيد ابوالحسن ياري كامياران را دراوج نا اميدي ها بدون تلفات شهري و با تقديم كمتر از ۱۲ شهيد آزاد مي نمايد      .

           


تشکیل پیشمرگان کرد مسلمان
از ديگر اقدامات شهيد گرفتن امان نامه از امام براي برخي از افرادي است كه از زمان
طاغوت با جرايم كوچك به عراق گريخته بودند. اين طرح منجر به بازگشت اين آوارگان به كشور و رفع يكدست ناهنجاري هاي اجتماعي در منطقه و نيز همراهي بسياري از آنان با انقلاب در مقاطع بعدي خصوصا در مجموعه {پيشمرگان كرد مسلمان} گرديد. اسكان مهاجران كردي كه در خطر قتل و غارت گروهك ها قرار داشتند در شهر كرمانشاه از ديگر اقدامات ايشان بود. طرح تشكيل پيشمرگان كرد مسلمانبا محوريت سران كرد رانده شدهو نيز دريافت كنندگان امان نامه ها و حمايت شهيد چمران و علامه احمد مفتي زاده نيز توانست تفاوت كرد و كفر را در كردستان آشكار نمايد.

   

تاسیس حزب الله کرمانشاه و نهضت اسلامی دانشجویان غرب کشور     
اقدام ديگر شهيد آن بود كه در مسير تاليف قلوب طوايف محلي
تعدادي از افراد ذي نفوذ و نيازمند منطقه را نيز مورد حمايت مالي نظام قرار دهند. استاد شهيد سعيد جعفري همزمان در عرصه سياسي مبارزه وسيعي را عليه گروهك ها التقاطي و مجاهدين خلق و ساير گروهك هاي ماركسيستي سامان داد. قدرت مناظره سعيد در اين مسير بسيار موثر و نزديكي ايشان با جامعه روحانيت كرمانشاه بسيار راه گشا بود.

 

همچنين بابرگزاري دروس تفسير قرآن كريم نهج البلاغه و سخنراني در مساجدخصوصا برگزاري جلسات هفتگي مسجد معتضدي و دعاي كميل مسجد بروجردي وافشاگري در مورد ماهيت بني صدر و نيز با متشكل كردن و برافراشتن نام حزب ا... وتدارك تاسيس نهضت اسلامي دانشجويان غرب كشور به عنوان نخستين اتحاديه دانشجويي ونامزدي در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي در پاوه نقش بي بديلي در عرصه هايسياسي و فرهنگي منطقه ايفا نمود.   


             
جلوگیری از ورود نیروهای مجاهدین خلق به مجلس      
در دور اول انتخابات مجلس شوراي اسلامي
كرمانشاه كه با نفوذ و تقلب سازمان مجاهدين خلق در فرمانداري كرمانشاه دو نفر از نامزدهاي منافقين را به مرحله دوم انتخابات معرفي نمودند استاد شهيد سعيد جعفري بادعوت از مردم به تحصن در فرمانداري از ورود آن ها به مجلس جلوگيري به عمل آورد. برگزاري مراسم ديدار حزب ا... و روحانيت كرمانشاه با امام ره و ديدار امام جمعه وقت سنندج و جمعي از برادران اهل سنت و ديدار طايفه اهل حق با امام (ره) و ديدار جهت اخذ امان نامه ها و ملاقات در مساله كردستان و تشكيل نيروينظامي و بيان مطالب خصوصي با امام در مورد عدم سلامت وابستگان آيت ا... منتظري در اواخر سال ۵۸ از مهمترين ديدارهاي اين شهيد با امام (ره) است.

    

فعالیت های برون مرزی شهید  
 
ارتباط شهيد با مجلس اعلاي شيعيان لبنان و سفر آقاي عبدالامير قبلان به كرمانشاه و نيز ارتباط با حزب الدعوه الاسلاميه عراق خصوصا علامه سيد مرتضي عسگري از پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و همكاري با حزب اسلامي رعد افغانستان پس ازپيروزي و صدور نشريه عاشورا در افغانستان از ديگر اقدامات فرهنگي شهيد است.     

 
استاد شهيد يك سال پيش از آغاز جنگ تحميلي با نگاشتن نامه اي تحركات جبهه عراق و خطرحمله قريب الوقوع آنان را به رئيس جمهور وقت گوشزد مي نمايد. هرچند كه با بي توجهي روبرو مي گردد. پيرو اين روشنگري ها نيروهاي مردمي كرمانشاه درآذر ماه ۵۸ كنسولگري عراق را كه مشغول نقشه برداري و جمع آوري اطلاعات از منطقه است تصرف مي نمايند و اسنادي را نيز در اختيار آن شهيد قرار مي دهند.            

شهيد جعفري در
مصاحبه خويش با روزنامه اطلاعات در اسفند ۵۸ بار ديگر بر خطر حمله عراق تصريح نموده و از تابستان ۵۹ راساً دو مجموعه را به سركردگي شهيدان مفقودالاثر امير سالمي و داوود رضواني در مرزهاي خسروي و گيلانغرب مستقر مي نمايد تا آخرين تحركات دشمن را به صورت روزانه به ايشان گزارش نمايند. متاسفانه با هجوم ارتش عراق به ايران اين دو گروه که در نزديک ترين خط مرزی ايران با عراق مستقر بودند با مقاومت محدودی متلاشی و دو فرمانده غيور آن به شهادت می رسند.

 حضور شهید در جبهه های غرب در همان اولین روزهای جنگ    
استاد شهيد با سخنرانی های متعدد در کرمانشاه به دعوت عمومی و بسيج
نيروهای مردمی به جهاد اهتمام نموده شخصا با جمعی از ياران و شاگردان جان برکف خويش به عنوان نخستين گروه پيشتاز در مبارزه و جهاد به جبهه دشمنان در حال پيشروی می شتابند و در حالی که دشمن از سرپل ذهاب گذشته است با آنان روبرو می شوند. راهبرد سردار شهيد و همرزمان او در اين نبرد نابرابر اجرای عمليات چريکی و وارد کردن ضربات متعدد بر پايگاه ها و مراکز نظامی دشمن در طول شب به منظور افزايش خسارت و تلفات مهاجمان و عدم امکان پيشروی و زمين گيری ماشين جنگی دشمناست.   

يک ماه مقاومت سرسختانه اين گروه اندک که با حمايت هوانيروز کرمانشاه
خصوصا رشادت های شهيدان علی اکبر شيرودی و احمد کشوری و يحيی شمشاديان پشتيبانی می گردد منجر به زمين گير شدن سپاه سوم عراق در دشت ذهاب و نهايتاً تخليه و عقب نشينی آن ها از منطقه شهری سرپل ذهاب و انتقال جبهه مقاومت ايران به ارتفاعات قراويز در غرب سرپل ذهاب می گردد. 

      


شهادت
در تمام اين مدت درس های نهج
البلاغه شهيد در خط مقدم نيز ادامه می يابد. او پاسدار توام جبهه های جنگ و فرهنگ بود. عاقبت در ۴ آبان ۱۳۵۹ در شب خجسته عيد غدير ولايت مرتضوی در خط مقدم جنگ و ارتفاعات قراويز و در حالی که برای برگرداندن پیکرهای مطهر همرزمان خود به عمق جبهه دشمن نفوذ کرده بود بر اثر اثابت به مین به اجداد پاک و شهيد خويش تاسی نموده پس از عمری کوتاه اما بسيار پربرکت در حال سجده جان به جان آفرين تسليم می نمايد. علمای کرمانشاه بر پيکر او نماز مکرر می گذراند و مردم کرمانشاه با شکوه ترين تشييع را در خاطره اين شهر برای او بر پا می کنند. آيت ا... سيد مرتضی نجومی به خط خوش خويش بر سنگ مزار ايشان نگاشت:درود بر تو ای عزيز روزگار و ای ابا صالح           
 
 لقد عشت سعيدا و مت سعيدا و ستبعث بعدا حياً سعيدا 

منبع:http://www.shahid-jafari.ir


برچسب‌ها: <-TagName->
[ پنجشنبه 30 آبان 1392 ] [ 21:16 ] [ پژمان حق شناس ]

درباره وبلاگ

موضوعات